புதன், 10 மார்ச், 2010

ஆயிரம் காரணங்கள் ...அது
உண்மை சாமியாரின்
போலி முகமா...
அல்லது
போலிச் சாமியாரின்
உண்மை முகமா..

எனக்கு புதிர்னா ரொம்ப
பிடிக்கும்.
யார்ரா அவ
‘R' ரா அவ.
அந்த ‘ர’ வா
இப்படி ராவோடு ராவாக

ஒருவரின்
முகம் மறைக்கப்பட்டு...
ஒருவரின்
முகம் கிழிக்கப்பட்டு...

சிலருக்கு வெறும் செய்தி
சிலருக்கு அது அநீதி
சிலருக்கு பெரும் இடி
சிலருக்கு அது வாணிபம்
சிலருக்கு ஏமாற்றம்
சிலருக்கு மகிழ்ச்சி ...

சிலருக்கு சமூகம்
பாதிக்கப்பட்டுவிடுமோ
என்ற கவலை

பேரின்பமே சிற்றின்பத்திலா
என்ற அதிர்ச்சி சிலருக்கு
 
சிலர் 
கற்பனையிலும் நினைக்கவில்லை
விற்பனைக்கு அவள் என்று

அவரவர் கோணத்தில்
அவரவர் வாதங்கள்

அவரவருக்கான தாக்கங்கள்

எல்லாருக்குமான உணர்வுகள்
சரிதானா?

அந்த பலான வீடியோவை
முழுவதுமாக பார்க்க
இதற்கு மேலும் 
காரணம் தேவையில்லை

நான் ’போலி’ மனிதன்  அல்லவே...